Pojem „ILE program model“

Objekt v operačním systému IBM i (OS/400) na platformě IBM Power Systems (AS/400) vytvořený z několika procedur (i v různých programovacích jazycích) přes přechodnou formu *MODULE a spojený do jednoho výsledného objektu typu *PGM. Program v modelu ILE lze volat z programu modelu OPM a opačně. Uživatelský program volající funkci program API interface musí byt ILE program model.