On-line akademie

On-line Akademie ASSIST je součástí těchto webových stránek, která se vám plně zpřístupní po registraci a přihlášení. Najdete zde výuková videa, dokumentaci, případové studie, slovník pojmů a vzorové testy, které vám poskytnou oporu v samostatné výuce platformy IBM Power Systems (AS/400).

Podle vybrané role se pak budete moci přihlásit také k dalším aktivitám, které naše Akademie ASSIST zastřešuje, ať už jde o přednášky, stáže, kurzy, samostatné tematické testy, certifikační zkoušku nebo profesní kvalifikaci dle NSK.

Související stránky