Pojem „ILE“

ILE (Integrated Language Environment) je koncepce, která zajišťuje v operačním systému IBM i (OS/400) na platformě IBM Power Systems (AS/400) kompatibilitu procedur psaných v různých programovacích jazycích (CL/400, COBOL/400, RPG/400, C/400 atd.) z hlediska počtu a typu předávaných parametrů při jejich vzájemném volání. Dále umožňuje generovat z jednotlivých zdrojů přechodnou formu (objekt typu *MODULE) a tyto moduly spojit do jednoho výsledného programu (objekt typu *PGM).

Volání jednotlivých jazykových procedur probíhá interně v rámci jednoho výsledného objektu typu program (*PGM), který z nich byl přes přechodnou formu příslušné *MODULE vytvořen. Program se volá přes příkaz CALL (vnitřní volání procedur přes CALLPRC). Pro opakovatelné funkce je možnost vytváření tzv. servisních programů (objekt typu *SRVPGM).