Profesní kvalifikace

Zkoušky profesní kvalifikace dle NSK

ASSIST spol. s r. o. je autorizovanou osobou pořádající zkoušky akreditované profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací. Profesní kvalifikace vám může pomoci v dalším kariérním růstu, protože potvrzuje vaše oborové kompetence a je uznávána ve státní správě i soukromém sektoru.

Zájemcům o tyto zkoušky doporučujeme projít nejprve našimi komerčními kurzy, které je na problematiku dokonale připraví. Pokud uchazeč úspěšně splní zkoušku profesní kvalifikace, bude mu vráceno 50 % z ceny za každé absolvované komerční školení.