Pojem „IBM Power Systems (System i, eServer iSeries, AS/400)“

IBM platforma středních obchodních počítačů (midrange), která vznikla v roce 1988 a vyvíjí se dosud. Jako přímý pokračovatel úspěšné řady minipočítačů IBM System/38 dokáže svého předchůdce emulovat, zároveň také může emulovat prostředí minipočítačů řady IBM System/36, jejichž historie sahá až k roku 1969. Následující schéma zobrazuje podrobný vývoj:

Geneze středních obchodních počítačových systémů společnosti IBM

Původní název, zvolený v roce 1988, byl IBM AS/400. Od roku 1995 se začaly používat 64bitové RISC procesory PowerPC a byl modernizován design skříní. V roce 2000 došlo k přejmenování řady na IBM eServer iSeries, a poté v rychlém sledu na IBM eServer i5 a IBM System i5. V roce 2006 byl zaveden nový název IBM System i, čímž byl zmatek v označení téměř dokonán. K zatím poslední změně totiž došlo v roce 2008, kdy byla sloučena řada AS/400 a RS/6000 do jedné platformy nazvané IBM Power Systems.

Operační systém pro IBM Power Systems byl prvním a dodnes jediným komerčně používaným objektově orientovaným operačním systémem, s moderní koncepcí oddělení softwaru od hardwaru pomocí tzv. vnitřního licencovaného kódu (LIC, Licenced Internal Code). Ten zajišťuje, že instrukční mikrokód procesoru je nezávislý na strojovém rozhraní, se kterým komunikuje operační systém a aplikace. Tato vlastnost je využívána dodnes a zajišťuje vysokou kompatibilitu s širokým překryvem jednotlivých generací softwaru a hardwaru. Z hlediska aplikací je vše, co bylo kdy napsáno, kompatibilní i ve vyšších verzích OS. Také operačnímu systému se nevyhnuly kotrmelce s názvy. Původně to byl jednoduše IBM OS/400, poté IBM i5/OS, od roku 2008 je to IBM i. Součástí operačního systému je vždy také integrovaná výkonná relační databáze DB2.

IBM Power Systems je velice úspěšná komerční platforma používaná hlavně v oblastech bankovnictví, pojišťovnictví, automotive nebo telekomunikacích pro svoji bezpečnost, spolehlivost, robustnost a velké množství vyvinutých aplikačních programů. Systém plně podporuje virtualizaci pomocí tzv. partitions, kde v primární oblasti běží OS IBM i a v dalších mohou běžet systémy Linux, AIX, Lotus Domino, Windows nebo další IBM i. Takovýchto partitions může být na jednom serveru až 32. Přes rozhraní HMC lze celé prostředí obsluhovat. Jde o tzv. konsolidaci serverů, kdy na jednom hardwaru běží systémy různých platforem.

Mezi další pozoruhodné funkce počítačů řady IBM Power Systems patří souvislý paměťový prostor (virtuální paměť), kdy operační a disková paměť tvoří jeden celek a systém sám se stará o optimální rozložení procesů a objektů v ní. Hardware je připraven také na víceprocesorová řešení. Dnes je již samozřejmý vývoj na integrované platformě Java, počítače Power Systems mohou sloužit jako webové servery nebo datová úložiště.