Pojem „OPM“

OPM (Original Program Model) je původní model objektu typu program (*PGM) v operačním systému IBM i (OS/400) na platformě IBM Power Systems (AS/400). Z jednoho zdroje se kompiluje přímo objekt typu *PGM. Výhodou je, že program vytvořený ze zdroje v řídícím jazyce CL/400 se dá zpětně dekompilovat do zdrojové formy. U ILE modelu toto udělat nelze. Program v modelu OPM lze volat z programu v modelu ILE a opačně. Nevýhodou je velká režie na vyvolávání při vzájemném volání procedur přes příkaz CALL.