Pojem „IFS“

IFS (Integrated File System) je integrovaný systém souborů, který umožňuje využívat platformu IBM Power Systems (AS/400) jako datový server pro jiné klientské platformy s hierarchickou organizací uložení souborů (Linux, UNIX, AIX, Windows). Klientům z hierarchických platforem umožňuje referovat objekty v klasickém knihovním prostředí systému IBM i (OS/400), na který se dá z tohoto pohledu nahlížet jako na tříúrovňový hierarchický systém:

Knihovna → Objekt → Member (člen) v objektu typu *FILE

Příklad cesty k memberu CLEN v objektu OBJEKT v knihovně KNIHOVNA:

QSYS.LIB/KNIHOVNA.LIB/OBJEKT.FILE/CLEN.MBR

QSYS.LIB je identifikace přístupu do knihovního prostředí v operačním systému IBM i (všechny objekty musí být v objektu typu *LIB - knihovně).

Přístup k IFS přes hierarchické platformy je simulován tak, aby měl běžný uživatel pocit práce s běžnými složkami a soubory tak, jak je zvyklý ze svého prostředí. Do IFS jsou přidávány nové funkce, zajímavostí je např. možnost libovolného použití běžných i zpětných lomítek, aby byli uspokojeni jak uživatelé Linuxu tak i Windows.