Pojem „CL for i (CL/400)“

CL (Control Language) je řídící jazyk operačního systému IBM i (OS/400) pro platformu IBM Power Systems (AS/400). Základem jazyka CL je příkaz (command). Příkazy mohou být vloženy třemi způsoby:

  • Kdekoliv přímo na příkazovou řádku (command line)
  • Jako součást dávkové úlohy (batch job)
  • Jako kód (source statement) pro vytvoření CL programu nebo procedury

CL má, až na výjimky, konzistentní syntaxi, která vychází z třípísmenných zkratek anglických sloves, podstatných jmen a přídavných jmen. Např.:

  • DSPUSRPRFDSP (display) + USR (user) + PRF (profile)
  • WRKACTJOBWRK (work) + ACT (with active) + JOB (jobs)
  • CHGLIBCHG (change) + LIB (library)

Příklad volání programu POKUS v knihovně KNIHOVNA se třemi různými parametry:

CALL PGM(KNIHOVNA/POKUS) PARM(AHOJ 123 &PROMENNA1)

Příklad dávkové úlohy:

     PGM
     MONMSG MSGID(CPF0001) EXEC(GOTO ERR)
     CALL PROGA
     CALL PROGB
     RETURN
ERR: SNDPGMMSG MSG('Prikaz CALL selhal!') MSGTYPE(*ESCAPE)
     ENDPGM

Výpis příkazů jazyka CL začínajících slovesem STR.

Další příkazy lze jednoduše odvozovat, případně si nechat vyvolat jejich seznam použitím nahrazovacího znaku hvězdičky (*), např. STR*. Pro každý CL příkaz je možné využít nabídku (prompt) nastavením kurzoru na příkaz a stisknutím klávesy F4. Nabídka zvýrazňuje povinné hodnoty a kontroluje syntaxi příkazu před jeho vykonáním.