Pojem „DFU“

DFU (Data File Utility) je součást balíčku ADTS v operačním systému IBM i (OS/400) na platformě IBM Power Systems (AS/400). Jedná se o generátor programů na manipulaci s daty (vkládání, aktualizace, dotazy). Výhodou DFU je, že není nutné ovládat žádný další jazyk — vytváření probíhá sérií dotazů a odpovědí, na jejichž základě DFU program vytvoří.

Hlavní nabídka programu DFU.