Pojem „IBM 5250 (emulace terminálu)“

Emulace terminálu TN5250 je dnes standardním rozhraním pro práci se systémem IBM i (OS/400). Emulátorů existuje celá řada. Samotná IBM nabízí pro Windows placený program Personal Communications iSeries Access. Mezi další kvalitní komerční produkty třetích stran patří software od společnosti MochaSoft pro Windows a Mac.

Personal Communications iSeries Access for Windows

Existují ale i bezplatné emulátory — tn5250 a tn5250j, který vyžaduje Javu a podporuje Windows, Mac či Linux. Vznikly také emulátory pro mobilní platformy (Android, Iphone/iPad), případně webové emulátory. Vždy je třeba ověřit, jaké funkce jsou tímto softwarem podporovány, protože ne vždy je náhrada za originální IBM software použitelná.

Počet otevřených terminálových oken (sessions) je limitován nastavením systému IBM i (OS/400). Jeden uživatel může mít obvykle otevřených více oken, avšak fronta zpráv (Message Queue) je přiřazená pouze jednomu.