Pojem „RDi“

RDi (Rational Developer for i) je moderní vývojové prostředí (IDE) založené na platformě Eclipse pro IBM Power Systems (AS/400). Mezi jeho hlavní přednosti patří:

  • Moderní vývojové prostředí na bázi GUI
  • Nejnovější kompilátory pro C, C++, COBOL a RPG (od verze IBM i V6R1 se vyvíjejí pouze zde)
  • Integrace s IBM Rational Team Concert (RTC)
  • Práce v online i offline módu

RDi práce s obrazovkami

RDi zdrojový kód CL

RDi zdrojový kód COBOL