Příspěvek „Co je to zkouška profesní kvalifikace?“

28. 6. 2016 • OznámeníMarta Čtvrtníčková

V naší firmě se věnujeme IT vzdělávání už více než dvacet let. Mnozí ze specialistů, kteří prošli našimi školeními, se k nám opakovaně vracejí, protože jsou oni i jejich zaměstnavatelé s našimi službami spokojeni. My se přesto rozhodli posunout naše vzdělávací aktivity na další úroveň, a tak vznikla Akademie ASSIST. Oslovili jsme ministerstvo školství a po zjištění možností se ukázalo, že nejlepší bude stát se autorizovanou osobou pro udílení profesních kvalifikací, které spravuje ministerstvo vnitra pod hlavičkou Národní soustavy kvalifikací.

Akreditovanou zkoušku může organizovat pouze autorizovaná osoba, což je vzdělávací instituce nebo odborná firma, která prokáže určité kvality pro zkoušení. Jde o zdlouhavý byrokratický proces, ale nám se ho podařilo dotáhnout do úspěšného konce, a tak vám můžeme nabídnout profesní kvalifikaci Programátor (kód: 18-003-M), která probíhá na platformě IBM Power Systems (AS/400) v programovacím jazyce COBOL/400.

Co je konkrétně obsahem zkoušky profesní kvalifikace Programátor? Vše vychází s požadavků kvalifikačního standardu:

  • Analýza a algoritmizace praktických úloh
  • Tvorba programu ve vybraném prostředí
  • Tvorba uživatelského rozhraní
  • Ověření funkčnosti programu a testování optimálnosti algoritmu

K úspěšnému složení zkoušky je třeba splnit všechna kritéria, přičemž tato jsou ověřována prakticky a některá z nich vyžadují také ústní obhajobu. Detailní podmínky jednotlivých kritérií lze nalézt v hodnotícím standardu. Zkouška je určena zkušeným programátorům i začátečníkům. Ti se na ni mohou připravit samostudiem, nebo absolvováním našich kurzů.

Proč takovou zkoušku vůbec absolvovat?

Udělený certifikát je hodnotný a jedinečný doklad o dosažené úrovni vašich znalostí v oboru. Ocení ho uchazeči o pozice ve státní správě i v soukromém sektoru. Deklaruje, že jste schopni sami řešit složité úlohy a opravňuje vás k výkonu práce na pracovní pozici programátor, případně vedoucí týmu programátorů. Zkouška má hodnotu další maturity.