Příspěvek „Pár slov o umělé inteligenci“

13. 2. 2023 • ÚvahyOndřej Smíšek

Google a Microsoft minulý týden ohlásili komerční nasazení umělé inteligence (AI) do svých vyhledávačů. Co to znamená? Že na vyhledávací dotazy dostaneme odpovědi v celých větách, formulované tak, aby je dobře chápalo cílové publikum (např. děti), samozřejmě v našem rodném jazyce. Systém nabídne souhrn obsahu nebo si s ním prostě půjde jen "povídat".

V těchto případech jde o AI založenou na pravděpodobnostních modelech, které mají k dispozici obrovské množství dat (díky zapojení lidí v internetovém prostředí). Pořád to ale není "inteligence", jak ji chápeme jako lidé; stroj jenom umí více či méně věrně zformulovat odpověď na naši otázku, aniž by rozuměl jedinému slovu.

Když se zeptáme, "kolik je 2 plus 2", AI nám odpoví "čtyři" - ne proto, že to ví, nebo že chápe, co jsou čísla, ale proto, že je to nejpravděpodobnější odpověď. Protože na otázku "kolik je 2 plus 2" se už AI někdo mnohokrát zeptal a při odpovědi "čtyři" ji odměnil, tedy označil odpověď za uspokojivou, nám už se tato odpověď jeví jako inteligentní. Nyní si představte, pokud se do tohoto projektu zapojí několik miliard lidí naší planety a všichni do něj vloží svou znalost. Nebo zlomyslnost.

V žádném případě totiž nemůžeme spoléhat na to, že půjde o "svatou" pravdu, zejména čím komplexnější otázky budeme klást. Odpověď bude sice hezky formulovaná, ale faktická hodnota může být nebezpečně zavádějící. Bude ale napsána s takovou jistotou, že se nám bude chtít jí uvěřit. Je zřejmé, že těchto nástrojů začnou ve velké míře zneužívat různí dezinformátoři, nepřátelské státní moci a internetoví podvodníci. Bude zase o něco těžší odlišit fakta od dobře připravených lží.

Jisté je to, že stojíme na prahu další obrovské technologické změny, která bude zase o něco rychlejší než všechny předchozí. AI už začíná promlouvat do umění, žurnalistiky, lékařství, právní vědy nebo vojenství. Máme se tedy na co těšit!