Příspěvek „Návštěva datového centra DataSpring v Lužici“

15. 5. 2017 • OdbornéOndřej Smíšek

Nedávno jsme měli možnost navštívit datové centrum společnosti DataSpring, která patří do velké investiční skupiny KKCG. Úložiště se nachází uprostřed jihomoravské viniční krajiny v Lužici u Hodonína. Do provozu bylo uvedeno v roce 2015. Je umístěno v moderní budově v areálu společnosti MND.

Pohled na budovu datového centra v Lužici

Datové centrum splňuje certifikaci úrovně Tier III. Ta předepisuje dostupnost 99,98 % času (je povoleno jen 1,6 hodiny výpadku ročně). Je vyžadován princip n+1, tedy každý kritický systém (napájení, chlazení, zabezpečení, síť) má disponovat alespoň jednou zálohou. Takových center je v ČR pouze několik. A jen pro zajímavost — datové centrum, které by splňovalo nejvyšší certifikaci Tier IV, kde musí být veškerá infrastruktura zdvojena, garantovaná dostupnost činit 99,99 % času a budova být odolná proti zničení, neexistuje v ČR žádné.

Primárním zdrojem energie je veřejná rozvodná síť, ke které je datové centrum připojeno 2,5 MVA transformátory. Jak potvrdili místní pracovníci, výpadky proudu jsou na jižní Moravě dost časté, ke slovu se proto v tu chvíli hlásí záložní zdroj (UPS), který je umístěn v samostatné a klimatizované akumulátorovně. Baterie jsou schopny napájet ICT provoz po dobu 1,5 hodiny. Zároveň jsou v pohotovosti připraveny i záložní dieselagregáty. Ty jsou umístěny vně budovy v samostatných izolovaných kontejnerech, včetně nádrží (pro každý motor je k dispozici 3 tisíce litrů paliva, což stačí asi na 10 hodin provozu na plný výkon). Motory jsou trvale předehřívány na 40 °C, mohou tedy okamžitě nastartovat a během několika minut začít dodávat elektrickou energii.

Schéma prvního nadzemního podlaží datového centra v Lužici

Samotný datový sál má plochu 313 m2. Příkon technologií v sále je 840 kW. Je zde 82 datových stojanů, které pojmou celkem 10 tisíc serverů a 30 petabytů dat. Konektivitu zajišťují dvě nezávislé optické linky o propustnosti 1 a 10 Gb/s. Obě linky jsou zálohované. Chlazení probíhá v rámci studené uličky mezi racky, která je uzavřená, což výrazným způsobem snižuje jeho energetickou náročnost. Chladící vzduch je před vstupem do sálu zbaven nečistot, má danou teplotu a vlhkost, která se udržuje v takové míře, aby chlazení probíhalo efektivně a snížila se možnost výskytu elektrostatického náboje.

Strojovna chlazení je umístěna nezvykle nad datovým sálem (podlaha splňuje požadavky vodotěsnosti). Je dostatečně prostorná a přístupná, aby bylo možné rozšiřovat či vyměňovat komponenty bez stavebních úprav. Zajímavostí chlazení je fakt, že po velkou část roku funguje jako pasivní — chladící médium cirkuluje obrovskými výměníky (chladiči) na střeše budovy. Pouze v letním období se ještě zapínají výkonné ventilátory. Rozvody chladící kapaliny jsou zdvojeny, je tak zaručen trvalý provoz. V případě poruchy je k dispozici i nádoba se studenou kapalinou, ze které je možné chladit datový sál po dobu několika minut zcela bez vnějšího okruhu.

Strojovna chlazení datového centra v Lužici

V případě vzniku požáru je do datového sálu vpuštěn z obrovských tlakových lahví plyn, který okamžitě sníží objem kyslíku na 15 % a uhasí veškeré plameny. Pokud je v sále přítomná obsluha, umožní jí i taková hladina kyslíku ve vzduchu bezpečně opustit zasažený prostor. Do datového sálu je vstup možný přes personální propusť. Zabezpečení budovy dále sestává z kartového systému, průmyslové televize a trvalé přítomnosti ostrahy.

Mezi neobvyklé poskytované služby datacentra patří místnost pro operátory zákazníků, možnost uložení technologií zákazníka a konfigurační místnost. Standardem je pak celá škála outsourcingových služeb od IaaS, přes PaaS po SaaS. Datacentrum je zaměřeno na větší klientelu (korporace, organizace), neposkytuje běžné hostingové služby. Mezi obvyklé platformy zde provozované patří VMware, Hyper-V, KVM. Je přítomen výkonný firewall, load balancer či VPN server, zajištěna je ochrana proti DDoS. Z aplikací jsou dostupné např. Linux, Windows, SQL, Oracle. Cloudový model může být privátní či hybridní. Zvláštní prostor je vyhrazen i pro instalaci nestandardních technologií.

Velín a recepce datového centra v Lužici

Personální propusť do sálu datového centra v Lužici