Příspěvek „AS/400 aneb Babylon v2.0“

10. 3. 2016 • OdbornéMiloš Tygl

Jsou firmy, které poté, co si jejich produkt vydobyde na trhu určitou pozici a získá nějaké jméno, servírují zákazníkům nové a nové verze, někdy i technicky velmi odlišné, avšak jméno ponechávají. Stalo se totiž pro ně obchodní známkou. Volkswagen v současné době produkuje již sedmou generaci svého bestselleru jménem Golf, Toyota nabízí dokonce jedenáctou generaci modelu Corolla. Ne tak IBM.

Firma IBM uvedla v roce 1988 na trh systém AS/400. Jednalo se z jedné části o pokračovatele řady midrange systémů tvořené System/3, System/32, System/34 a System/36 a z druhé části o následníka System/38, což byl produkt vývoje v rámci Future Systems Project. Původně se měl tento nový systém jmenovat System/40, ale nakonec byl název doplněn na Application System/400. Systém AS/400 přinesl nejen plnou kompatibilitu se svými předchůdci, ale i mnoho nových svěžích myšlenek. Jméno AS/400 se záhy stalo pojmem. Žádný konkurent nenabízel systém založený na objektech, integrovanou relační databázi ani vrstevnatou architekturu, kde aplikace jsou zcela izolovány od hardware a tudíž není problém přicházet s novými procesory bez nutnosti jakkoli aplikace upravovat či rekompilovat.

Operační systém dostal standardní název OS/400 a tvořil nedílnou součást systému AS/400.

V roce 2003 přichází IBM s překvapivým krokem. Všechny své systémy pojmenovává společným názvem eServer a každá dříve samostatná řada se stává pouhou sérií. Jméno AS/400 tedy budiž zapomenuto, od této chvíle je nahrazeno novým, eServer iSeries. Jméno operačního systému překvapivě zůstává OS/400.

V roce 2004 dostává nové jméno i operační systém, přichází i5/OS. Písmeno i pochází z označení serie, OS znamená Operating System, ale co ta pětka? Ta nese informaci o tom, že aktuální hardware je vystavěn na RISC procesorech POWER páté generace. Operační systém i5/OS však nezačíná verzí 1, ale pokračuje v číslování verzí započatém původním OS/400. i5/OS tedy začíná rovnou verzí V5R3, interně se stále hlásí jako OS/400 a zachovává plnou kompatibilitu.

V roce 2006 přichází další změna: jméno iSeries je nahrazeno novým, od této chvíle máme System i. Operační systém je stále i5/OS.

V roce 2008 je i jméno System i opuštěno, od této chvíle máme Power Systems. Operační systém i5/OS také končí a nastupuje IBM i. Power Systems je platforma pro provozování nejen IBM i, ale slouží i pro AIX, což je UNIX v podání IBM. Operační systém IBM i (stejně jako i5/OS) nezačíná verzí 1, ale rovnou V6R1, samozřejmě se interně stále hlásí jako OS/400 a zachovává plnou kompatibilitu.

Ještě se v tom vyznáte?