Pojem „Twinax“

Speciální typ koaxiálního kabelu, který vytvořila IBM pro komunikaci mezi terminály 5250. Provoz je sběrnicový, poloduplexní, teoretická rychlost přenosu až 1 Mbit/s. Přes speciální kontrolér může být adresováno až 7 zařízení, přičemž tato zařízení nemusí být v pořadí. V době uvedení se jednalo o velice moderní komunikační linku, byť zcela proprietární.