Pojem „VSAM“

VSAM (Virtual Storage Access Method) je metoda přístupu k souborům uloženým v IBM diskové paměti (DASD, Direct Access Storage Device). Jedná se o originální záznamově orientovaný systém souborů dat používaný v operačních systémech IBM z/OS (dříve IBM MVS) na mainframech IBM z Systems (S/390).

VSAM záznamy mohou mít fixní nebo variabilní délku, existuje několik typů organizací strukturovaných záznamů v datových souborech: Key Sequenced Data Set (KSDS), Relative Record Data Set (RRDS) a Entry Seguenced Data Set (ESDS). Nestrukturovaná data jsou uložená v blocích velikosti násobků 4K a používaná pro systémové účely (tzv. LDS, z anglického Linear Data Set).