Detail zkoušky profesní kvalifikace „Programátor (kód: 18-003-M)“

19. 11. 2020

8:00

hodin

6 000  bez 21 % DPH

Informace o zkoušce profesní kvalifikace „Programátor (kód: 18-003-M)“

Jedná se o zkoušku profesní kvalifikace podle kvalifikačního standardu Národní soustavy kvalifikací. Zkouška je určena pro všechny zájemce z řad firem či jednotlivců, kteří mají zájem získat oficiální kvalifikaci v informatice.

Zkouška proběhne na platformě IBM Power Systems (AS/400) v prostředí operačního systému IBM i (OS/400) v programovacím jazyce COBOL/400.

Je požadován minimálně střední stupeň vzdělání s maturitní zkouškou. Uchazeč před započetím testování předloží platný doklad totožnosti. Zdravotní způsobilost vyžadována není.

Průběh a obsah zkoušky

Skládá se z ústní a písemné části a z praktického předvedení. Délka zkoušky je přibližně 6 hodin, které lze ovšem rozložit do více dnů dle možností zájemce a autorizované osoby. Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO, což trvá přibližně 30 minut.

Před tím, než je uchazeč připraven ke zkoušce z profesní kvalifikace, může využít k prohloubení a utřídění svých znalostí naši nabídku komerčních školení. Pokud uchazeč úspěšně projde procesem zkoušky, bude mu vráceno 50 % z ceny za každé absolvované komerční školení.

Zkušební kritéria

  • Analýza a algoritmizace praktických úloh
  • Tvorba programu ve vybraném prostředí
  • Tvorba uživatelského rozhraní
  • Ověření funkčnosti programu a testování optimálnosti algoritmu

K úspěšnému složení zkoušky je třeba splnit všechna kritéria, přičemž tato jsou ověřována prakticky a některá z nich vyžadují také ústní obhajobu. Detailní podmínky jednotlivých kritérií lze nalézt v hodnotícím standardu.

Jak se přihlásit

Uchazeč se zaregistruje na tomto webu v roli vývojáře a vyplní on-line formulář, který se mu zpřístupní po přihlášení. Uchazeč je následně kontaktován naším manažerem pro vzdělávání, se kterým si domluví osobní schůzku, na které spolu mimo jiné vyplní závaznou přihlášku, kterou autorizovaná osoba povinně odesílá autorizujícímu orgánu (MV ČR). Samotná zkouška probíhá v odpovídajících prostorách autorizované osoby, tedy v učebně naší společnosti, která bude vybavena podle potřeb zkoušky.

Zkoušející

Miloš Tygl

IBM midrange & mainframe specialista

Bc. Radek Mojžíš

IBM midrange specialista

Mám zájem Zpět na seznam zkoušek