Detail přednášky „Projekty – životní cyklus, projektová dokumentace a metody hodnocení“

Proběhlo 22. 2. 2017

10:00

110 minut

UJEP Ústí nad Labem

Ing. Martin Drábek

Program přednášky „Projekty – životní cyklus, projektová dokumentace a metody hodnocení“

Přednáška poskytuje pohled na projekt jako na entitu se specifickými vlastnostmi. Vymezuje projekt od ostatních produkčních procesů a detailně popisuje jeho životní cyklus. Důraz je kladen také na potřebu dokumentace s výčtem jejích typů. Závěr přednášky je věnován metodám hodnotícím efektivitu pohledu z hlediska nákladů či kvality.

  • Definice projektu pomocí produkčních procesů
  • Životní cyklus projektu
  • Využití dokumentace v každé projektové fázi
  • Parametry hodnocení projektu (trojimperativ projektu) spolu s metodami jejich určení

Přednáška již proběhla Zpět na seznam přednášek