Detail přednášky „Projektová dokumentace a metody hodnocení“

Proběhlo 14. 5. 2018

15:00

90 minut

UJEP Ústí nad Labem

Ing. Martin Drábek

Program přednášky „Projektová dokumentace a metody hodnocení“

Přednáška poskytuje pohled na projekt jako na entitu se specifickými vlastnostmi. Vyčleňuje projekt z ostatních produkčních procesů a detailně popisuje jeho životní cyklus. Důraz je kladen také na potřebu dokumentace s výčtem jejích typů. Závěr přednášky je věnován metodám hodnotícím efektivitu z hlediska nákladů či kvality.

  • Definice projektu pomocí produkčních procesů
  • Životní cyklus projektu
  • Využití dokumentace v každé projektové fázi
  • Parametry hodnocení projektu (trojimperativ projektu) a metody jejich určení

Poznámka

Učebna CN-130

Přednáška již proběhla Zpět na seznam přednášek